27-04-2023

На 24 април отдел „Хранене и иновации в храните“ на EFSA стартира обществена консултация по „Проект на научно становище относно допустимото горно ниво на прием за витамин D, включително извеждане на коефициент на преобразуване за калцидиол монохидрат“.

Този документ ревизира оценката на безопасността на витамин D и предоставя коефициент на преобразуване за калцидиол монохидрат. При подаване на коментарите е необходимо да се посочат страниците и редовете, за които се отнасят. Допълнителни данни или файлове в подкрепа на коментарите могат да бъдат предоставени чрез съответната функция на цифровия формуляр. Името на всеки прикачен файл трябва да включва препратка към коментара, за който се отнася. Прикачените файлове трябва да бъдат във формат, който позволява функциите „търсене“ и „изтегляне“. Сканирани документи няма да бъдат разглеждани.

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари до 5 юни 2023 г. като използват следния линк:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000004LaL6/pc0451

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив