28-05-2021

EFSA обяви обществена консултация по проектостановище относно техниките за ин витро произволна мутагенеза.

Становището предоставя по-подробно описание на in vivo и in vitro техниките за произволна мутагенеза, видовете мутации и механизмите отговорни за проява на мутации и е достъпно на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation/a0c1v00000DOl9dAAD/pc0011

Можете да изпращате Вашите писмени коментари, в срок до 30.06.2021 г., на посочения по-горе линк.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив