04-02-2021

На 29 януари 2021 г. панелът на EFSA по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) стартира открита обществена консултация по проектостановище относно връзката между приема на алфа-липоева киселина (тиоктова киселина) и риска от инсулинов автоимунен синдром, изготвено след получен мандат  от Европейската комисия.

В този документ се проследява дали може да се определи доза, под която се очаква добавената алфа-липоевата киселина към храни, да не причини инсулинов автоимунен синдром в общата популация или в уязвими подгрупи от обществото.

Крайният срок за заинтересованите страни, които желаят да предоставят писмен коментар е 25 февруари 2021 г., като се използва електронната форма за коментари, достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_alpha_lipoic_acid

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

 Допълнителна информация за обществената консултация е публикувана на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-opinion-relationship-between-intake.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив