17-11-2021

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) започна обществена консултация по проекта на научно становище относно научни съвети на EОБХ за хармонизирано задължително етикетиране на лицевата страна на опаковката и ограничаване на използването на здравни претенции за храните.

С настоящето становище,   ЕОБХ предоставя научни съвети в следните три направления:

  • Хранителните вещества, които са от значение за общественото здраве за европейското население, включително непитателни компоненти в храните, каквито са например хранителните фибри;
  • Групи храни, които играят важна роля в храненето на европейското население;
  • Критерии за насочване на избора на хранителни вещества и други непитателни компоненти на храната за формиране на хранителния профил на продуктите.

Заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари до 09.01.2022 г. чрез следната връзка: https://connect.efsa.europa.eu/RM/a0l1v00000E877g, а всички останали въпроси могат да се адресират на NDA_admin@efsa.europa.eu.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив