18-08-2021

На 27-ми юли 2021 г., Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ), обяви обществена консултация по проект на становище, в рамките на мандат: Farm to Fork - The Protection of Pigs. 

Целта на ЕОБХ е да получи обратна връзка и мнението на заинтересованите страни, относно това дали настоящият проект на становище обхваща релевантните системи и практики за отглеждане на свине, както и дали тълкуването на специфичните сценарии и на идентифицираните в становището променливи на експозицията, са най -подходящите за провеждане на по - нататъшна оценка.

Можете да дадете своя принос, като изпратите Вашите писмени коментари, на следния линк: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000D7seH/pc0064

Краен срок за подаване на коментари – 28-ми септември 2021 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив