20-03-2023

Европейският орган по безопасност на храните публикува обществена консултация по проект на изявление относно технически данни, използвани при оценка на експозицията на хранителни ензими - Public Consultation: (europa.eu)

Документът описва процеса на производство на храни и техническите фактори, използвани при оценка на експозицията на храната на хранителни ензими. Приложим е при подаване на заявления за разрешаване на хранителни ензими, съгласно Регламент (ЕО) № 1332/2008.

Можете да изпращате писмени коментари в рамките на публикуваната обществена консултация, в срок до 9 май 2023 г., на следния линк: Public Consultation: (europa.eu)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив