25-06-2024

На 19 юни Отдел „Методология и научна подкрепа“ на EFSA стартира обществена консултация по проекта на научен доклад относно концептуалната основа за разработване на насоки за използване на биомаркери за ефект при оценка на риска от химикали.

Заинтересованите страни се приканват да предоставят коментари до 31 юли 2024 г. на следния електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000001FW5R/pc1003

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив