08-10-2020

Документът предоставя насоки за кандидатите относно данните, които следва да се съдържат в подаваните заявления за разрешение за нови първични продукти с аромат на дим, както и при промяна или подновяване на вече издадени разрешения за продукти, подадени в рамките на чл.7,11 и 12 от Регламент (EC) No 2065/2003.

Краен срок за изпращане на писмени коментари – 16.11.2020 г.

В тази връзка, на 05.11.2020 г., e насрочено техническо изслушване по проекта на научното ръководство, което ще се проведе, като виртуална среща.

Повече информация и документи във връзка с обществената консултация и предстоящото техническо изслушване са публикувани на уебсайта на EFSA, на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-guidance-preparation

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив