26-05-2023

На 22 май 2023 г. EFSA публикува обществена консултация по проект на научно становище касаещо допустимите горни нива на прием (ULs) на фолат.

Този документ преразглежда безопасността при употреба на фолат и предоставя актуализирани стойности за максимално допустимите нива на прием на фолат.

Заинтересованите страни могат да предоставят коментари до 30 юни 2023 г. на следния електронен адрес:  https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000004Lawv/pc0495.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив