17-06-2024

На 13 юни отдел Фуражи и замърсители на EFSA (FEEDCO) стартира обществена консултация по проекта на научно становище относно актуализация на оценката на риска от бромирани феноли и техни производни в храни. Заинтересованите страни могат да предоставят коментари на следния електронен адрес: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000001DYZZ/pc0998 до 1 август 2024 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив