29-03-2024

От 26 март 2024г. отделът за фуражи и замърсители на Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартира обществена консултация относно проект на научно становище относно актуализирането на оценката на риска от TBBPA и неговите производни в храните.

Заинтересованите страни могат да представят своите писмени коментари в срок до 07 май 2024г. , на следния линк:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000000OVp3/pc0894

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив