18-01-2023

Отделът на EFSA за иновации в храненето и храните (Nutrition and Food Innovation Unit - NIF) стартира обществена консултация по проектостановище относно максимално допустимите нива на прием на витамин В6.

Този документ преразглежда безопасността при употреба на витамин В6 и предоставя актуализирани стойности за максимално допустимите нива на прием на витамин B6.

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари до 10 февруари 2023 г. на следния електронен адрес: Public Consultation: (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив