26-02-2020

Проектът на научното становище е достъпно на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-public-consultation-draft-opinion-explained

 Краен срок за подаване на писмени коментари: 20 април 2020 г., на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив