29-03-2024

От 26 март 2024г. Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартира обществена консултация относно проект на научно становище за рисковете за човешкото здраве, свързани с наличието на органичен арсен в храните.

Заинтересованите страни могат да предоставят своите писмени коментари в срок до 7 май 2024 г., на следния линк:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000000OMiX/pc0893

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив