09-07-2024

На 8 юли 2024 г. Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартира обществена консултация относно проект на ръководство за установяване и прилагане на допустими горни граници на прием на витамини и основни минерали. 

Можете да предоставите своите писмени коментари по проекта на ръководство в срок до 25 – ти август 2024г., на следния линк: Public Consultation: (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив