23-02-2022

EFSA стартира обществена консултация по проекта на ръководство, свързано с методологията, която ще се използва за серия от научни становища, касаещи хуманното отношение към селскостопанските животни.

Становищата, които ще бъдат публикувани между юни 2022 г. и март 2023 г., са по искане на Европейската комисия и ще бъдат ключов компонент от нейната стратегия „От фермата до трапезата“. Те ще обхващат хуманното отношение към животните по време на транспортиране, както и хуманното отношение към конкретни видове във фермата – млечни крави, телета, кокошки носачки, бройлери, прасета, патици, гъски и пъдпъдъци.

Настоящото ръководство ще определи хармонизирани методи и стратегии, които да се прилагат при изготвяне на становищата. Освен това, са изброени и описани условията на отглеждане, за които е известно, че засягат животните. Документът включва и нова методология за оценка на благосъстоянието чрез сравняване на условията, които животните изпитват във фермите с „естествените“ условия (например, ако им е предоставено неограничено пространство).

Обществената консултация по проекта на ръководство „От фермата до трапезата“ ще приключи на 28 март 2022 г.

По-подробна информация може да получите на следния уеб адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/animal-welfare-consultation-opens-farm-fork-guidance,

а коментари да предоставите на линка:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Nwo/pc0132

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив