28-10-2019

За повече информация и изпращане на писмени коментари, моля посетете електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks.

 Краен срок за изпращане на писмени коментари е 15-ти ноември 2019 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив