27-07-2023

На 24 юли EFSA стартира обществена консултация по своето проектостановище относно неорганичен арсен в храни. Изводите от новото становище потвърждават изводите направени в оценката от 2009 г.: хранителната експозиция на неорганичен арсен поражда опасения за общественото здраве.

Коментари по обществената консултация може да предоставите до 10 септември 2023 г. на електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l0900000AIuYt/pc0590

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив