18-05-2022

EFSA стартира обществена консултация по проект на актуализирано научно становище относно получените по методите на цисгенезата и интрагенезата растения.

Актуализираното проектостановище е разработено по искане на ЕК, за да се потвърди дали заключенията от научното становище на EFSA относно „оценката на безопасността на растенията, разработени чрез цисгенеза и интрагенеза“, публикувано през 2012 г., са все още валидни.

При интерес, коментари могат да се предоставят до 27 юни 2022 г. на следния линк:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Zb2/pc0176

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив