26-10-2022

EFSA публикува за обществено обсъждане проектостановище „Оценка на рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на нитрозамини в храните“.

Оценката заключава, че е много вероятно за всички възрастови групи хранителната експозиция на нитрозамини да е над нивото, определено като безопасно. Обратната връзка, свързана с използваните сценарии за оценка на експозицията, ще бъде много полезна за да се постигне понижаване на несигурността при изчисляване на експозицията чрез диетата.

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари и информация до 22 ноември 2022 г. на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/public-consultation-nitrosamines-food-draft-opinion-explained

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив