11-03-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартира обществена консултация по проект на становище относно използването и докладването на исторически данни от контрола за целите на регулаторни проучвания.

Повече информация е публикувана и на уебсайта на ЕОБХ, тук:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000000Cvs9/pc0856

Заинтересованите страни, могат да предоставят писмени коментари в срок до 29 април 2024г.

В допълнение, ЕОБХ публикува запис от информационна сесия, която има за цел да изясни съдържанието на проекта на становището и да помогне заинтересованите страни при предоставянето на коментари в сферата на техните компетенции.

Записът е достъпен на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=LJtGygEmmIM

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив