18-12-2023

На 6 декември EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка за европейска мрежа по медицинска и ветеринарна ентомология „ВекторНет 3“.

EFSA и ECDC планират по-нататъшно укрепване на сътрудничеството по отношение на векторно преносимите заболявания чрез създаването на One-Health VectorNet мрежа по ентомология. Целта на мрежата е да подобри комуникацията и готовността чрез обмен на данни.

Обществена поръчка Research and development services and related consultancy services е с референтен номер EFSA/2023/OP/0009.

Цели: Засилване на сътрудничеството и обмена на информация между заинтересованите страни, участващи в превенцията и контрола на векторно преносимите заболявания; подпомагане и улесняване събирането и анализа на хармонизирани данни и подкрепа при разработване на ефективни и устойчиви стратегии за контрол.

Бюджет: 3 750 000 EUR за 48 месеца.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15 февруари 202 4 г. 14:30 ч. (CET) на електронен адрес:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/8265b1cf-0af6-45c1-a343-17886b5770a5-CN

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив