06-07-2022

Въз основа на дискусиите и заключенията от регионалния семинар на ECDC/EFSA относно подхода "Едно здраве" срещу антимикробната резистентност (АМР) в предприсъединителните държави към ЕС, достъпен тук: ECDC/EFSA Regional workshop on One Health approach against antimicrobial resistance in EU pre-accession countries (europa.eu), ECDC публикува покана за участие в обществена поръчка на тема ‘‘Call for Tenders on Country support to advance One-Health responses against antimicrobial resistance in Western‘‘ с референтен номер OJ/2022/DIR/23891.

Целта на тази обществена поръчка е да допринесе за подхода ,,Едно здраве‘‘ срещу АМР в Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия) чрез:

а) идентифициране на пропуски в настоящите национални стратегии и планове за действие за АМР

б) разработване на пътни карти

в) разработването на електронно наблюдение на АМР и

г) повишаване на осведомеността.

Максималния бюджет е 300 000 евро.

За Ваша информация, финансирането ще бъде предоставено от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС.

Крайният срок за изразяване на интерес е 5 септември 2022 г., 16 часа (Източноевропейско време).

Допълнителна информация може да откриете на електронната страница на ЕК за обществени поръчки: eTendering - Data (europa.eu).

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив