25-07-2022

На 15.07.2022 г., EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка (OC/EFSA/BIOHAW/2022/02) за разработване на автоматизиран инструмент за оценка на риска в контекста „Едно здраве“ (ORA).

Целта е с да се разработи онлайн инструмент за оценка на риска от зоонози и заболявания при животните, използвайки холистичен подход в контекста „Едно здраве“, при който оценките на риска да се актуализират автоматично.

Максимален бюджет - 780000.

Възможност за сключване на договор за 1 година и автоматично подновяване за срок до 4 последователни години.

За повече информация и кандидатстване, моля посетете електронния портал за обществени поръчки на Европейската Комисия - eTendering - Data (europa.eu)

Краен срок за кандидатстване (приемане на оферти) – 28.09.2022 г. (14:30 UTC+02:00).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив