16-07-2020

На 07 юли 2020г. EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка на тема: OC/EFSA/SCER/2020/02: Screening for Emerging Chemical Risks in the Food Chain с краен срок за кандидатстване до 30.09.2020г.  Целта на настоящата покана е анализиране на храни и фуражи за наличие на химикали, които представляват потенциален възникващ риск чрез използване на веществата, идентифицирани в предишни разработки, като се състави списък на съмнителните вещества и се използва нецелеви анализ, както и за създаване на подгрупа от идентифицирани вещества, която да послужи за количествено определяне на нивата и за оценка на рисковете.

 

Необходимата документация за кандидатстване е достъпна на електронната страница на Официалния вестник на Европейския съюз, в раздела за обществени поръчки TED - https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=6721. Допълнителна информация, включително ръководство за участие в обществените поръчки на EFSA, са достъпни на електронната страница на EFSA тук - https://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement.

Procurement for services we need | European Food Safety Authority

www.efsa.europa.eu

Can you or your organisation provide the scientific, logistical or support services we need? We are looking for the best value for money services possible to

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив