20-03-2024

Европейският орган по безопасност на храните публикува покана за участие в обществена поръчка EFSA/2024/OP/0003 относно проектиране и разработване на образователни материали, които да бъдат предоставени онлайн, с цел да подпомогнат държавите-членки на ЕС и трети страни при планирането и изпълнението на статистически проучвания на вредителите по растенията.

Всички материали и обучителни модули трябва да бъдат разработени в съответствие с най-актуалните насоки за статистически надеждни и базирани на риска проучвания на вредителите по растенията.

Бюджет: 672 000 евро за максимална продължителност от 60 месеца.

Краен срок за подаване  на оферти: 25 март 2024 г. (14:30 CET) в електронния портал на ЕС - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/8d0ae4cd-adc7-4706-a2bd-afefea266e26-CN

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив