08-08-2022

На 4 август EFSA публикува обществена поръчка „Developing a roadmap for action on Advancing Aggregate Exposure to Chemicals in EU“ с референтен номер OC/EFSA/ED/2022/04:

Целта на тази обществена поръчка е да се разработи план за действие (т.е. документ за стратегическо планиране, който описва текущото състояние, пропуските, проблемите и възможностите за сътрудничество) в областта на общата експозиция на химикали, дефинирана като експозиция на един химикал чрез различни източници (напр. въздух, почва, диета) и по различни пътища (орално, през кожата и чрез вдишване).

В момента може да кандидатствате по следните активни обяви:

  1. Development of a Roadmap for Action for the Project „More Welfare: towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU“, с краен срок 25 август, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu);
  2. Development of a Roadmap for Action on Evidence-based Risk Communication in the EU Food Safety System, с краен срок 25 август, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu);
  3. Development of Roadmaps for Action on Applying Omics and Bioinformatics Approaches: Towards Next Generation Risk Assessment, с краен срок 15 септември, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu);
  4. ADME4NGRA: Implementing the EFSA NAMs Roadmap through Advancing Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment, с краен срок 15 септември, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu);
  5. NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations, с краен срок 20 септември, повече информация е достъпна на GP/EFSA/MESE/2022/01 - NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations | EFSA (europa.eu);
  6. GP/EFSA/ED/2022/01: NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment, с краен срок 26 септември, повече информация е достъпна на https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaed202201-nam-projects-areas-aop-development-and-transcriptomics-risk.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив