22-11-2023

На 15 ноември EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка EUBA-EFSA-2023-BIOHAW-06: Създаване на капацитет за активно наблюдение на високопатогенната инфлуенца по птиците при дивите птици в Европа.

Крайният срок за участие в тази обществена поръчка е 21 февруари 2024 г. (17:00 ч. CET).

Заявленията трябва да бъдат подадени през портала на ЕС за финансиране и търгове, като се следват указанията, предвидени в раздел 3.1. от поканата:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=EUBA-EFSA-2023-BIOHAW-06

Обществена поръчка EUBA-EFSA-2023-BIOHAW-06 включва следните девет 9 обособени позиции:

1 – Фински залив;

2 – Южно Балтийско море;

3 – Западно Черноморие;

4 – Източно Черноморие;

5 – Регион Ваденско море;

6 – Регион на езерото Констанс;

7 – Регион Венето;

8 – Регион Камарг;

9 – Залив Кадис.

Поканата за представяне на предложения и приложенията към нея са на разположение на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/euba-efsa-2023-biohaw-06-establishing-capacities-active-surveillance-highly

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив