17-03-2023

На 15 март 2023 г. EFSA публикува покана за обществена поръчка NP/EFSA/KNOW/2023/03 - Support to coordinate training courses on Dietary Exposure Assessment.

Обществената поръчката има цел:

  • Да подпомогне разработката и изпълнението на многогодишната програма за обучение в сътрудничество с експертите на EFSA по оценка на начина на хранене;
  • Да подпомогне работата на експертите на EFSA по оценката на начина на хранене при подготовката на учебното съдържание, както и на учебните материали, необходими за провеждане на курсовете за обучение;
  • Да се улесни организацията и координацията на курсовете за обучение по оценката на начина на хранене (напр. управление на участниците в обучението, предоставяне на доклади за обучение).

 

Определения бюджет за договора е 100 000 евро.

Приблизителна дата на статиране на обществената поръчка е средата на април 2023 г.

Крайният срок за изразяване на интерес е 7 април 2023 г.

Очакваната продължителност за изпълнение на обществената поръчка е четири години.

Допълнителна информация за обществената поръчка можете да намерите на електронната страница на EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/call/npefsaknow202303-support-coordinate-training-courses-dietary-exposure-assessment.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив