13-10-2022

На 11 октомври EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка „Wildlife and One Health: Wildlife Ecology, Health Surveillance and Interaction with Livestock, Human Population and Environment“ с референтен номер OC/EFSA/BIOHAW/2022/01.

Поканата е преведена на всички езици на ЕС и е достъпна на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Крайният срок за кандидатстване по тази обществена поръчка е 16 декември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив