30-09-2022

На 27 септември EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка „Предоставяне на подкрепа на EFSA при изготвянето на обобщения доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност“ с референтен номер OC/EFSA/BIOHAW/2022/03.

Поканата за тази обществена поръчка, както и всички документи за участие, са публикувани на електронната страница на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Крайният срок е 16 ноември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив