31-10-2022

EFSA публикува поправка, касаеща обществена поръчка „Предоставяне на подкрепа на EFSA при изготвянето на обобщения доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност“ с референтен номер OC/EFSA/BIOHAW/2022/03. Поправката засяга раздели „Срокове на процедурата“ и „2.4. Критерии за подбор“ и е достъпна на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Новият краен срок е 20 ноември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив