26-10-2022

Поканата за участие в обществена поръчка „Подкрепа при оценката на видове/групи от видове водни животни, които увеличават риска от разпространение на заболявания, тъй като са вектори или резервоари за някои болести и при изследване на условията, при които тези видове трябва да бъдат считани за вектори/резервоари“ е преведена на всички езици на ЕС и публикувана на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Крайният срок за кандидатстване по тази поръчка е 21 ноември 2022 г.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив