05-07-2023

На 4 юли EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка „Разработване на методология за оценка на положителното хуманно отношение към животните с помощта на поведенчески аналитични и етологични подходи“ с референтен номер OC/EFSA/BIOHAW/2023/03.

Целта на поканата е да се комбинира експертен опит в областта на науката за хуманно отношение към животните (етология, науки за животните) и анализа на поведението (експериментален и приложен анализ на поведението, behavioral pharmacology), за да се разработи методология за оценка на предпочитанията и избора на животните („asking the animal“), да се оценят подсилващите свойства на тези предпочитания и да се използва гледната точка на животното, изразена чрез тези избори, за да се разработят индикатори за положително хуманно отношение към животните във фермата. Втора цел на тази покана е да се  препоръча методология за оценка на ефекта от фуражните добавки върху хуманното отношение към животните, например прилагане на експериментални протоколи в поведенческата фармакология свързани с ефекта на вещества (лекарства или храни) върху поведението.

Дейността е разделена на два работни пакета:

Работен пакет 1: Определяне и тестване на показатели за положително хуманно отношение към животните чрез създаване на оптимизирана среда от гледна точка на животното

  • Цел 1: Определяне на оптимизирана среда в лабораторни условия за най-малко два вида селскостопански животни с помощта на тестове за предпочитания
  • Цел 2: Разработване на надеждни индикатори за положително благосъстояние в полеви условия
  • Цел 3: Разработване на надеждни индикатори за положително благосъстояние в лабораторни условия

 

Работен пакет 2: Препоръчителни експериментални протоколи за измерване на ефекта от фуражните добавки върху хуманното отношение към животните

  • Цел 1: Описание на потенциалните ефекти от фуражните добавки върху хуманното отношение към животните
  • Цел 2: Определяне на мерки за хуманно отношение към животните по отношение на фуражните добавки
  • Цел 3: Препоръки за експериментални протоколи относно измерване на ефекта от фуражните добавки върху хуманното отношение към животните

 

По-детайлна информация за поканата е публикувана на сайта на ЕК за обществени поръчки: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14842, както и на сайта на EFSA:  https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.

Максималният бюджет е 500 000 евро за тригодишен договор за изпълнение на посочените задачи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е  27 септември 2023 г. (14:30 CET).

В случай на възникнали въпроси, можете да ги отправите на следния e-mail адрес: EFSAprocurement@efsa.europa.eu.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив