30-06-2022

На 14 юни EFSA подновява поканата за участие в обществена поръчка на тема „Development of Roadmaps for Action on Applying Omics and Bioinformatics Approaches: Towards Next Generation Risk Assessment“ (Изготвяне на план за действие по прилагане на -omics и биоинформатични подходи: извършване на оценка на риска от следващо поколение) с референтен номер OC/EFSA/ED/2022/03.

Целта на тази обществена поръчка е изготвяне на план за действие при определяне на приоритетите на EFSA за интегриране на -omics и свързаните биоинформатични подходи в областта на безопасността на храните (до 2030 г.) за да се подпомогне прехода към оценка на риска от следващо поколение.

По-подробна информация за обществена поръчка OC/EFSA/ED/2022/03 може да получите на следния електронен адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11318

Максималният бюджет е 500 000 евро, а крайният срок за изразяване на интерес – 15 септември 2022 г., 14:30 ч. (Централноевропейско лятно време).

 

EFSA публикува още две обяви:

  1. за грант GP/EFSA/MESE/2022/01 (информация, за участието в който, може да откриете на сайта на Българския контактен център на EFSA на:

https://focalpointbg.com/Грант-на-efsa-gp-efsa-mese-2022-01-срок-до-20092022-г-n-1325

  1. за обществена поръчка ADME4NGRA: Implementing the EFSA NAMs Roadmap through Advancing Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment“ с референтен номер OC/EFSA/MESE/2022/04 произтичаща от плана за действие на EFSA по отношение на новите подходи (New Approach Methods – NAMs) в оценката на риска.

Целта на тази обществена поръчка е да се разработи проект за подкрепа на усъвършенстването на in vitro и in silico ADME (абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция) модели и бази данни за оценка на риска от химикали от следващо поколение.

Обществена поръчка OC/EFSA/MESE/2022/04 е разделена на следните три направления:

1: Преглед на инструментите и разработване на „Система за квалификация на NAMs“;

2: Примери за оценка на риска;

3: Методологични и общи казуси.

По-подробна информация за тази обществена поръчка може да получите на електронен адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11405

Максималният бюджет е 3 000 000 евро. Крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2022 г., 14:30 ч. (Централноевропейско лятно време).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив