28-06-2022

На 22 юни е публикувана покана от EFSA за участие в обществена поръчка на тема “Monitoring and Surveillance Data for Future Chemical Risk Assessment Needs in EFSA: Exploring New Opportunities” с референтен номер OC/EFSA/IDATA/2022/03.

Поръчката има за цел:

∙ идентифициране и приоритизиране на нуждите от данни на EFSA за подобряване оценката на риска за човешкото здраве, оценката на риска за здравето на животните и оценка на риска за околната среда от химикали;

∙ идентифициране на източници на данни;

∙ предоставяне на препоръки за генериране на данни и достъп до данни.

 

Максималният бюджет за договор за 24 месеца е 250 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 5 септември 2022 г. в 14:30 (UTC+02:00).

По-детайлна информация за обществена поръчка OC/EFSA/IDATA/2022/03 и съответните документи са достъпни на:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11393

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив