09-03-2023

На 7 март EFSA публикува отново покана за обществена поръчка на тема “Monitoring and Surveillance Data for Future Chemical Risk Assessment Needs in EFSA: Exploring New opportunities”.

Поръчката има за цел:

∙             идентифициране и приоритизиране на нуждите от данни на EFSA за подобряване оценката на риска за човешкото здраве, оценката на риска за здравето на животните и оценка на риска за околната среда от химикали;

∙             идентифициране на източници на данни;

∙             предоставяне на препоръки за генериране на данни и достъп до данни.

Максималният бюджет за договор за 24 месеца е 300 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 9 май 20 23 г.

По-детайлна информация за обществената поръчка може да получите на електронен адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13563

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив