20-03-2023

EFSA публикувана покана за обществени поръчки OC/EFSA/IDATA/2023/02 - Implementation of a Multi-OMICs Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values from Quantitative in Vitro Data.

Обществената поръчка има за цел да дефинира, валидира и приложи стандартизирани протоколи за получаване на референтни стойности, базирани на HBGV (human reference points and health-based guidance values), като се използват авангардни in vitro подходи, като organ-on-chip (OoC) платформи  и множество крайни точки на OMICs (транскриптомика, метаболомика и епигеномика).

Новогенерираните данни ще бъдат използвани за разработване и обучение на биоинформатичен поток, подходящ за прогнозиране на информация като mode of action (MoA), различни неблагоприятни резултати (AOP), ключови биомаркери, in vivo референтни точки (използвайки IVIVE-PBK моделиране) и HBGV стойности.

Във втора фаза - експерименталният и биоинформатичен работен процес, дефиниран и тестван във фаза едно, ще бъде използван за прогнозиране на гореспоменатите референтни точки и информация за набор от нововъзникващи опасни вещества или вещества с положителни въздействия, свързани с храните и фуражите.

Максималният определен бюджет е 3 000 000 евро за първоначална продължителност от три години.

Крайният срок за изразяване на интерес е до понеделник, 22 май 2023 г., 14:30 ч. (Централно европейско време).

Допълнителна информация можете да намерите на страницата на Официален вестник на ЕС за обществени поръчки: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13386 и на страницата на ЕFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.

Обществената поръчка може да се изпълни под формата на консорциум.

Можете да се запознаете с техническите специфики по темата, в тези два видеоклипа в YouTube:

 

В случай на възникнали въпроси, можете да ги отправите на следния e-mail адрес: EFSAprocurement@efsa.europa.eu

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив