15-12-2022

На 29 ноември 2022 г. EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка OC/EFSA/MESE/2022/05- Support Services for Expert Knowledge Elicitation:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Целта на обществената поръчка е да предостави услуги за подпомагане на фазите на извличане на експертни знания като входни данни за становищата на EFSA в зависимост от конкретната заявка, типа въпрос, наличните ресурси и броя на привлечените експерти в конкретни области като оценка на химическия риск; оценка на микробиологичния риск; оценка на риска за околната среда; оценка на риска за здравето и хуманното отношение към животните; оценка на риска за здравето на растенията и др.

Крайният срок за кандидатстване по тази обществена поръчка е 8 февруари 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив