12-04-2023

EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка “Technical and Scientific Support to EFSA Training Courses on Plant Pest Surveillance for Improving Crisis Preparedness in Plant Health” с референтен номер OC/EFSA/PLANT/2023/01.

Целта на поканата е да се предостави техническа и научна подкрепа за обученията, организирани от EFSA, за наблюдение на неприятели по културните растения и подобряване на готовността при кризи, свързани със здравето на растенията. Онлайн курсът за обучение и уебинарите, цел на тази покана, са насочени към подпомагане на държавите членки на ЕС и трети страни в прилагането на статистически надеждни и базирани на риска изследвания на неприятелите с помощта на EFSA Pest Survey.

По-детайлна информация за поканата може да откриете на електронната страница на ЕК за обществени поръчки:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13984

и на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 май 2023 г., 14:30 ч.

Максималният бюджет е 672 000 EUR за 5 годишен договор.

Информационна сесия, свързана с тази обществена поръчка, ще се състои онлайн на 20 април от 10:00 до 11:00 ч. (CEST).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив