19-04-2023

На 7 април EFSA публикува покана за обществена поръчка на тема „Невротоксични вещества в околната среда: развитие на разбирането за въздействието на излагането на химикали върху здравето на мозъка“ с референтен номер OC/EFSA/PREV/2023/01.

Поканата има за цел да задълбочи познанията за това как експозицията на химикали влияе върху здравето на мозъка и да приложи това знание за защита на човешкото здраве: да идентифицира тестови системи, които да се използват в програми за скрининг; да определи химикалите, които да бъдат тествани; да разработи методи на базата на молекулярни/клетъчни подходи, необходими за оценката на риска.

Максималният бюджет е 3 500 000 евро. Обществената поръка е разделена на четири направления, по които ще се сключат 36 месечни договори.

По-детайлна информация може да получите на сайта за обществени поръчки на ЕК:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13967&locale=en

и на сайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 юни 2023 г. (14:30 ч. CET).

Заинтересованите организации могат да кандидатстват по едно или повече направления. При кандидатстване по няколко направления е необходимо да се предоставят отделни проектни предложения.

За заинтересованите EFSA организира уебинар, който ще се проведе на 27 април от 15:00 до 15:45 ч. (CET). Повече информация за този уебинар, срок и линк за регистрация може да получите на електронната страница на Българския контактен център:

https://focalpointbg.com/%D0%A3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-oc-efsa-prev-2023-01-n-1422

За да подпомогнете търсенето на партньори може да използвате следните връзки в TIM tool:

https://www.timanalytics.eu/TimTechPublic/main.jsp?analyzer=info&dataset=283290

https://www.timanalytics.eu/TimTechPublic/main.jsp?analyzer=info&dataset=283291

https://www.timanalytics.eu/TimTechPublic/main.jsp?analyzer=info&dataset=283292

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив