19-02-2024

На 15 февруари EFSA стартира три обществени консултации в областта на панел Хранене, Нови храни и хранителни алергии:

Обществена консултация във връзка с проект на ръководство, касаещо научните изисквания за разрешаване на нови храни в контекста на Регламент (ЕС) 2015/2283:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000009y8D/pc0824

Крайният срок за изпращане на коментари е 14 април 2024 г.

Обществена консултация във връзка с проект на ръководство, касаещо научните изисквания за заявленията за разрешаване на традиционни храни от трети страни в контекста на Регламент (ЕС) 2015/2283:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000009ysz/pc0826

Крайният срок за изпращане на коментари е 14 април 2024 г.

Обществена консултация във връзка с проект на ръководство за научните принципи и изискванията към данните необходими за оценка на безопасността и на бионаличността на субстанции, предложени като нови източници на микронутриенти:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000009yMj/pc0825

Крайният срок за изпращане на коментари е 14 април 2024 г.

 

EFSA организира и уебинар посветен на ръководствата, касаещи нови храни.

Участници: събитието е предназначено за заинтересованите страни.

Дата: 21 март 2024 г., от 15 до 18 ч. (CET).

Краен срок за регистрация: 19 март 2024 г. 12:00 ч. (CET):

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/626/stakeholders-webinar-on-novel-food-guidance

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив