25-05-2022

EFSA публикува две обществени поръчки, касаещи разработване на план за действие:

  1. More Welfare: towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU“ с референтен номер OC/EFSA/ED/22/02.

Максималният бюджет е 500 000 EUR.

Краен срок 25 август 23 септември 2022 г., 14:30 ч. (Централноевропейско време)

Целта на тази обществена поръчка е да се предостави план за действие в областта на хуманното отношение към животните по отношение на:

  • Разработване и последващо приложение на методиката за количествена оценка на риска при хуманното отношение към селскостопанските животни;
  • Определяне на стратегията при събирането на данни за основните елементи, влияещи върху благосъстоянието на животните, отглеждани за производство на храни по време на отглеждане във фермата.

По-детайлна информация за тази отворена покана е достъпна на електронната страница на ЕК за обществени поръчки:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11004

 

      2. „Development of a Roadmap for Action on Evidence-based Risk Communication in the EU Food Safety System“ с референтен номер OC/EFSA/ED/22/01.

Максималният бюджет е 1 000 000 EUR (250 000 EUR за направление).

Краен срок 25 август, 14:30 ч. (Централноевропейско време)

Целта на тази обществена поръчка е разработването на четири плана за действие в областта на базираната на доказателства комуникация на риска по отношение безопасността на храните в системата на ЕС чрез предоставяне на препоръки за приоритети в научните изследвания в подкрепа на прилагането на комуникацията на риска в съответствие с принципите на Регламента за прозрачност.

Обществена поръчка OC/EFSA/ED/22/01 е разделена на четири направления:

  1. Невярна информация, свързана с безопасността на храните;
  2. Ефективност на инициативите за прозрачност;
  3. Проучване на компромисите, които правят потребителите по отношение на ползите и рисковете;
  4. Фактори, влияещи върху възприятието и поведението.

По-детайлна информация за тази отворена покана е достъпна на електронната страница на ЕК за обществени поръчки:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11043.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив