14-11-2018

Информация за публикувано от EFSA обществено допитване във връзка с Ръководство на тема: „Guidance for the use of the threshold of toxicological concern (TTC) approach in food safety assessment”.

Документът предлага насоки относно използването на подхода (TTC)  и допълва становище на Научния комитет от 2012 г., предвид най-новите разработки в тази област.

Краен срок за предоставяне на писмени коментари – 08.01.2019 г., като използвате електронния формуляр, достъпен на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_Draft_Guidance_on_TTC , при спазване на следните инструкции - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181112

Повече информация можете да намерите на електронната страница на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181113

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив