12-08-2019

Заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да изпратят коментари, в срок до 17-ти септември 2019 г., като използват електронния формуляр (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PUBLIC_CONSULTATION_PCs ), достъпен на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-opinion-0.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив