09-12-2019

На 04.12.2019 г., EFSA публикува обществено допитване по научно становище на тема: „Рискове за общественото здраве свързани с наличието на Охратоксин А в храни.“

 Повече информация е достъпна на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-scientific-opinion-risks-public-health-related

 Краен срок за изпращане на писмени коментари - 24 януари 2020 г., на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-scientific-opinion-risks-public-health-related

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив