22-11-2018

Информация за публикувано от EFSA  обществено допитване по проект на административно ръководство относно подготовката и представянето на заявленията за разрешаване на добавки в храни за животни.

 Материалът е достъпен на електронните страници на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181121 

 Краен срок за предоставяне на писмени коментари - 12 декември 2018 г., като използвате електронна форма, достъпна на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEED_Admin_GD

  

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив