21-05-2020

Обществено допитване по проект на насоки на EFSA относно разглеждане и параметризиране на съединенията при фотообразуващи симулации на подземни води при оценката на експозицията от продукти за растителна защита - до 01.07.2020г.

EFSA стартира обществено допитване по изготвен проект на насоки на EFSA относно разглеждане и параметризиране на съединенията при фотообразуващи симулации на подземни води при оценката на експозицията от продукти за растителна защита, достъпен тук - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-guidance-consideration-and

Public consultation on a draft Guidance for consideration and

www.efsa.europa.eu

EFSA's Pesticide Peer Review Unit has launched an open consultation on a Guidance for consideration and parameterisation of photo transformation compounds in

 

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари по проекта в срок до  01.07.2020г. ,  като се използва формата за коментари, достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Photo-transformation_PC

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив