03-12-2018

Изпращаме Ви информация за публикувано на електронната страница на EFSA обществено допитване по проект на научно становище за оценка на здравните рискове, свързани с наличието на цианогенни гликозиди в храни, различни от сурови кайсиеви кайсии.

 Краен срок за предоставяне на писмени коментари – 25 януари 2019 г., при използване на електронен формуляр, достъпен на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_CNG_IN_FOOD

  Повече информация можете да намерите на електронната страница на  EFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181127

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив