24-02-2020

В допълнение към проекта на научното становище са публикувани и  следните материали:

 Краен срок за изпращане на писмени коментари –17 април 2020 г.  24 април 2020 г., на сления линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-scientific-opinion-evaluation?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=genedrive2020

 При възможност от Ваша страна можете да участвате и в кратко он-лайн проучване, в срок до 23 март 2020 г.,  на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/20da0de4-4b71-97c3-11c9-18dc33232c08

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив